1. POUČENÍ

Provozovatelem programu UGO Očistný půst je společnost UGO trade s.r.o., IČO: 277 72 659, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41473 (dále jako „společnost UGO“)

Účelem programu UGO Očistný půst (dále jen „UGO Očistný půst“) není léčit či uzdravovat.

Žádné materiály, metody či myšlenky poskytnuté v rámci programu UGO Očistný půst nejsou určeny k léčbě jakéhokoliv onemocnění nebo zdravotního problému. Cílem není diagnostikovat onemocnění ani stanovit léčbu. Upozorňujeme, že se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako je nevolnost, únava, pocit zimy, nesoustředěnost, také průjmy či zvracení. Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků v závažné míře nebo po delší dobu přetrvává, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Stejně postupujte i v případě výskytu jiného než výše uvedeného nežádoucího účinku. Důrazně doporučujeme, abyste před zahájením jakékoliv činnosti související se zdravím, jídelníčkem nebo cvičením požádali o souhlas a o radu svého registrujícího lékaře, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb.

UGO Očistný půst v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči!

Pokud užíváte léky nebo trpíte vážným onemocněním či máte specifické nároky na výživu, poraďte se s vaším ošetřujícím lékařem, zda je pro vás účast v programu UGO Očistný půst vhodná. UGO Očistný půst není vhodný pro těhotné nebo kojící. Účast osob mladších 18 let v programu UGO Očistný půst je zakázána. Upozorňujeme, že UGO Očistný půst není vhodný jako dlouhodobá redukční dieta. Pokud potřebujete redukovat váhu, je důležitá celková změna životního stylu.

UGO OČISTNÝ PŮST – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává společnost UGO trade s.r.o., IČO: 277 72 659, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41473 (dále jen „společnost UGO“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí zboží a služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společností UGO jako poskytovatelem a fyzickou osobou starší 18-ti let (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti UGO. Internetový obchod je společností UGO provozován na internetové stránce www.ugoocista.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • 1.2. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu zakoupit zboží a služby od společnosti UGO, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží a služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • 1.3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
 • 1.4. Společnost UGO na Webových stránkách nabízí účast v programu „UGO Očistný půst“. Program „UGO Očistný půst“ je programem, jehož podstatou je konzumace šťáv z ovoce a zeleniny vyráběných a distribuovaných společností UGO v rámci období třech po sobě jdoucích dní, v množství 4 x 0,5l denně, tj. 6l za celou dobu trvání programu.
 • 1.5. Zbožím se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí tzv. „UGO balíček“, který se skládá ze šťáv z ovoce a zeleniny v lahvičkách o velikosti 500 ml zařazených do programu UGO Očistný půst v celkovém objemu 6l s tím, že dávka na jednotlivý den UGO Očistného půstu v celkovém objemu 2l je v rámci UGO balíčku balena v papírové krabici odděleně (dále jen „UGO balíček“). V průběhu UGO Očistného půstu je zákazník oprávněn zasílat své dotazy k programu UGO Očistný půst na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 2.1. Veškerá prezentace UGO balíčku umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a společnost UGO není povinna Smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o UGO balíčku, a to včetně uvedení ceny UGO balíčku. Zákazníci, kteří jsou členy Klubu UGOFANDA budou mít možnost pořídit UGO balíček za zvýhodněnou cenu, pokud při platbě uplatní příslušný slevový kód. Ceny UGO balíčku jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů na dopravu. Ve vybraných lokalitách má zákazník možnost volby doručení UGO balíčku na jím zvolenou doručovací adresu (tzv. „home delivery“). Zvolí-li zákazník tuto možnost, budou k ceně UGO balíčku účtovány náklady na dopravu uvedené ne webovém rozhraní obchodu. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Nevztahují se na ně další slevy ani další akce, platné pro provozovny společnosti UGO. Cena UGO balíčku zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti UGO uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 2.3. Pro objednání UGO balíčku prostřednictvím webového rozhraní obchodu je nezbytná registrace zákazníka na Webové stránce. Zákazník po vyplnění požadovaných osobních údajů a zatrhnutí kolonky, že se seznámil s dokumentem „Poučení“, Podmínkami zpracování osobních údajů a dále s těmito Obchodními podmínkami, se kterými vyjadřuje souhlas, je přesměrován přímo do webového rozhraní obchodu, kde může UGO balíček objednat u společnosti UGO. Při registraci je zákazník povinen uvádět pravdivě a správně všechny údaje.
 • 2.4. Koupě UGO balíčku prostřednictvím webového rozhraní obchodu bez registrace zákazníka není možná.
 • 2.5. UGO balíček lze objednat výhradně prostřednictvím Webové stránky. V rámci objednávky zákazník zvolí jednu z variant dodání UGO balíčku, a to (i) převzetí UGO balíčku na jedné z provozoven společnosti UGO ze seznamu pro vyzvednutí UGO balíčku, nebo (ii) „home delivery“ na zákazníkem určenou doručovací adresu, a dále datum zahájení UGO Očistného půstu z nabízených variant a způsob platby ceny UGO balíčku. UGO balíček (dávka na celé období trvání UGO Očistného půstu, tj. 12 lahviček v celkovém objemu 6l) bude připraven na zvolené provozovně k vyzvednutí v rámci otevírací doby vybrané provozovny zákazníkem v den zahájení UGO Očistného půstu dle volby v objednávce. Při volbě „home delivery“ bude UGO balíček (dávka na celé období trvání UGO Očistného půstu, tj. 12 lahviček v celkovém objemu 6l) doručen zákazníkovi v den předcházející zvolenému dni zahájení UGO Očistného půstu. Nebude-li zákazník v den doručení zastižen, bude UGO balíček svezen na jednu z vybraných provozoven pro vyzvednutí UGO balíčku, kde si jej může zákazník v otevírací době této provozovny dodatečně vyzvednout.
 • 2.6. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje vyplněné zákazníkem v rámci objednávky.
 • 2.7. Doručení objednávky společnost UGO potvrdí zákazníkovi zprávou doručenou na emailovou adresu zákazníka jím poskytnutou v rámci registrace. Zvolil-li zákazník variantu „home delivery“, bude k emailu současně připojena i faktura – daňový doklad. Zvolil-li vyzvednutí na provozovně, bude mu faktura přidána spolu s UGO balíčkem.
 • 2.8. Smlouva je uzavřena teprve plnou úhradou ceny UGO balíčku zákazníkem.
 • 2.9. Zákazník může změnit termín UGO Očistného půstu určený v objednávce nejpozději do 3 dnů po uzavření možnosti registrovat se k účasti v UGO Očistném půstu uvedeném na Webové stránce.
 • 2.10. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy prostřednictvím Webové stránky. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA UGO BALÍČKU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 3.1. Cenu UGO balíčku a zvolí-li variantu „home delivery“ též náklady na dopravu, je zákazník povinen uhradit společnosti UGO bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím ověřeného systému GoPay anebo bankovním převodem prostřednictví systému GoPay na účet společnosti UGO. Pro platbu on-line platební kartou jsou akceptovány výhradně karty mastercard, mastercard electronic, visa, visa electron, maestro, diners club international. Při platbě kartou bude zákazník v objednávce přesměrován na platební bránu a postupuje dle zobrazených instrukcí. Pro platbu kartou platí podmínky pro daný případ stanovený příslušnou bankou zákazníka. Zákazník obdrží od společnosti UGO emailovou zprávu potvrzující provedení úhrady ceny UGO balíčku.
 • 3.2. Společnost nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu.

4. DODACÍ PODMÍNKY

 • 4.1. UGO balíček lze vyzvednout na některé z vybraných provozoven společnosti UGO dle volby zákazníka provedené v rámci registračního formuláře, ve vybraných lokalitách může zákazník využít variantu „home delivery“ doručením na v registračním formuláři zvolenou doručovací adresu zákazníka.
 • 4.2. Při předání UGO balíčku dle odst. 4.1. výše je zákazník povinen předložit potvrzení o platbě a uvést své jméno a příjmení uvedené v rámci registrace.
 • 4.3. Společnost UGO upozorňuje, že šťávy, které jsou součástí UGO balíčku, musí být vždy uchovávány v souladu s pokyny na etiketě!

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník bere na vědomí, že hlavní součástí UGO balíčku je zboží (šťávy), které podléhá rychlé zkáze. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e) občanského zákoníku proto není zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy pro vady zboží tím není dotčena (viz čl. 8 těchto Obchodních podmínek).

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů zákazníka společností UGO probíhá v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. O podmínky zpracování osobních údajů je zákazník informován odděleně, současně je upozorněn na jeho práva.

7. SPOTŘEBITELSKÝ SPOR

 • 7.1. Společnost UGO tímto informuje zákazníka, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené Smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti UGO poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy uzavřené mezi společností UGO a zákazníkem je Česká obchodní inspekce.
 • 7.2. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou zákazníkovi k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

8. PRÁVA Z VAD

 • 8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • 8.2. Společnost UGO odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost UGO odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
  • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů.
 • U potravin se za vadné považuje i zboží neoznačené datem minimální trvanlivosti a u potravin podléhající rychlé zkáze zboží, které není označeno datem použitelnosti.
 • 8.3. Společnost UGO neodpovídá za vady zboží vzniklé z důvodu špatného skladování nebo zacházení se zbožím.
 • 8.4. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u společnosti UGO („reklamace“), a to na kterékoli provozovně společnosti UGO (doporučujeme na provozovně vybrané v objednávce, příp. na provozovně kde bylo zboží zakoupeno), reklamace v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu:
 • UGO trade s.r.o. Za Drahou 165/1, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem
 • Elektronicky lze reklamaci zaslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy společnost UGO obdržela od zákazníka reklamované zboží.
 • 8.5. Společnost UGO je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; společnost UGO je dále povinna vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 8.6. Reklamované zboží zákazník dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda zákazník koupil reklamované zboží skutečně od společnosti UGO, společnost UGO doporučuje, aby zákazník vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie daňového doklady. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží.
 • 8.7. Společnost UGO nebo jí pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se společnost UGO se zákazníkem jinak. Bližší a další informace o stavu reklamace získá zákazník emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • 8.8 ZMĚNA TERMÍNU VYZVEDNUTÍ OBJEDNÁVEK UGO OČISTNÝ PŮST JE MOŽNÁ POUZE V DOBĚ, KDY JSOU SPUŠTĚNY OBJEDNÁVKY (1.3-30.3), JAKMILE JSOU OBJEDNÁVKY UZAVŘENY, NENÍ MOŽNÉ MĚNIT TERMÍNY NEBO MÍSTO VYZVEDNUTÍ,  ANI OBJEDNÁVKY STORNOVAT.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 • 9.1. Zákazník nabývá vlastnické právo k UGO balíčku zaplacením celé ceny UGO balíčku.
 • 9.2. Společnost UGO je oprávněna k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • 9.3. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 9.4. Společnost UGO není ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 10.1. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována společností UGO v elektronické podobě a není přístupná. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 • 10.2. Kontaktní údaje společnosti UGO: adresa pro doručování: Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, adresa elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: +420 736 513 123.
 • 10.3. Znění Obchodních podmínek může společnost UGO měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Veškeré změny či doplnění budou oznámena na Webové stránce.
 • 10.4. Vzhledem k tomu, že součástí UGO balíčku jsou šťávy (potraviny) s krátkou dobou spotřeby, v případě, že zákazník nepřevezme UGO balíček na vybrané provozovně do 3 dnů od zvoleného data zahájení UGO Očistného půstu, smlouva se ruší a zákazník odpovídá společnosti UGO za vzniklou škodu, která odpovídá uhrazené ceně UGO balíčku (tj. proplacená částka propadá). Obdobné platí v případě „home delivery“, nepřevezme-li zákazník UGO balíček v den doručení a ani dodatečně do 3 dnů od zvoleného data zahájení UGO Očistného půstu na provozovně pro vyzvednutí UGO balíčku, které byl UGO balíček po neúspěšném doručení na doručovací adresu zákazníka. 10.5. Za nákup produktu UGO Očistný půst nepřísluší nárok na načtení UGO Fanda bodů do věrnostního programu Klubu UGOFANDA. Tento produkt je z věrnostního klubu vyloučen.
 • 10.6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3. 2022.

UGO trade s.r.o.